Hälsokonsult

-ett yrke i tiden

Yrkesutbildning som inleds med två dagars teori/workshop. Därefter läser du på distans med coaching, för att åter avslutningsvis träffas under för två heldagar. Efter tenta och godkänd utbildning skickas diplom.

Detaljerad information om tider och upplägg i augusti 2020. Mejla för anmälan.

Utbildningens styrka och syfte

Utbildningen grundar sig på mer än trettiotre års dagligt arbete med hälsoanalyser, funktionsmedicin, näringsterapi, fytoterapi och homeopati, liksom stor erfarenhet genom tiotusentals möten med patienter.

All kunskap, nu inspirerande förpackat i sin unika essens för att föras vidare.

Förutom studier i kroppens biokemi, cell och och organlära, får du lära dig att testa och tolka olika analyser där fokus ligger i att finna grundorsaken till de symtom man söker för.

Det unika och speciella i just detta koncept är att på ett psykologiskt sätt kunna vägleda patienten att bli delaktig i sitt eget tillfrisknande. Detta resulterar i att de föreslagna rutinerna blir hållbara.

Det finns ingen genväg här. För att nå varaktig hälsa måste man själv genom insikt och förståelse göra justeringar i livsstilen. Just förståelse är nyckeln som motiverar. Denna samverkan mellan hälsokonsulten och patienten har visat sig vara mycket framgångsrik!

Grunden är att förstå människan ur ett helhetsperspektiv där samma fysiska eller mentala symtom kan ha olika orsaker.

Inom den traditionella vården ger man symtomdämpande mediciner som definitivt i många fall ger önskvärd lindring. Man har dock varken tid eller utbildning för att kunna råda patienteninom näring och livsstil. Upprepas dåtiden blir framtiden densamma.

Varför hjälp till självhjälp? Epigenetiken..

Decennier av forskning har visat hur epigenetiken (över generna) styr hälsa och åldrande. Enkelt uttryckt innebär det att vårt välmående och livsenergi bestäms till 90% av livsstilen och till 10 % av generna.
Generna, förändrar sina uttryck genom de val vi gör inom alla område. Det innebär att var och en blir sin egen förebyggande doktor, sin egen lyckas smed.

Axplock av utbildningens innehåll

De första sju årens påverkan. Hälsans samverkan och kroppens inre kommunikation. Vattnets hemligheter. Hur naturen kommunicerar.

Genomet och Mikrobiomet. Det endokrina systemet.
Utrensningsorganen. Viktig detoxmat och Fasta. SyraBasbalans, näringupptag och enzymer. Näring i pilla eller i levande föda? Kosttillskott Fettsyror.
Den plastiska hjärnan, ny forskning, mat mot demens. Placecbo och noncebo. Lymfan och immunförsvaret. Stress och sömn

Diagnososmetoder:
Anamnes. Helblodsanalys. Hårmineralanalys. Funktionsanalys.

Efter tentamen kan man bli medlem i Komplementärmedicinska Riksförbundet och får också då finnas med på deras hemsida. För det tillkommer basmedicin på 10 poäng, studier som finns på distans.

Varmt välkommen!

• Avgift för utbildningen till Hälsokonsult kr. 23.000:- plus moms
• Tillägg Kurslitteratur och tentamensavgift
Vid förskottsbetalning av hela avgiften avgår 10%
Skriftlig anmälan mailas till info@yvonnehenningsson.com
Möte bokas. Registrering sker i turordning.
Anmälningsavgiften kr. 3000:- swishas till 0703122021.