Meditation & Avspänning

Vid intresse, maila!

Plats: Smygehamn
Tid: 10.00-16.30
Fika och kompendie ingår.

Den ultimata läkningen

Vårt ständiga tankesurr är en följd av att livet numera är så extremt utåtriktat i en värld av sjudande aktivitet.

Därför har vi alltmer tappat kontakten med vår inre källa, vilket ger rastlöshet, oro och en mängd olika sjukdomssyndrom.

När vi mera vänder uppmärksamheten inåt, framträder våra egentliga behov, då försvinner stressmomenten gradvis, då våra prioriteringar blir så uppenbara.

Andning och tankar är intimt sammankopplade, vi tränar därför andningstekniker som frisätter läkande signalsubstanser och ger en skön känsla av lugn och ro.

Du får under dagen uppleva fem olika meditationer, (för att finna din egen), avspänningsövningar, andning, teori, fakta, tips och råd. Tillsammans der detta tvärvetenskapligt bevisade hälsoeffekter och definitivt ett längre och friskare liv.

Personlig vägledning ingår och är viktigt för att integrera det nyfunna goda i vardagen.

När man äntligen känner total stillhet inom sig, framkallas en speciell glädjekänsla och man börjar se yttervärlden med andra ögon. Tolerans, tilit och medkänsla ersätter oro, sömnlöshet och kroniskt spända muskler.

Det blir många guldkorn att ta med hem.

Sammanfattning

  • Stresstesten – en väg till självkännedom.
  • Oro och sömnlöshet, ett minne blott.
  • Övningarna som lugnar och läker.
  • Släpp mera och känn ökad frihet.
  • Balanserade tips för ett focuserat sinne.
  • Med hjärta och hjärna i balans.
  • Hur du ökar din intuitionen.
  • Mjuka yogarörelser.