Health Talks

Föreläsningar med sting

(Erbjuds till företag, friskvård, föreningar mm. Två timmar, minst 8 personer.)

  • Immunförsvaret -Effektiv metod att stärka immunförsvaret och motstå infektioner.
  • Good mood food – Mat som medicin och individuell hälsa.
  • Magproblem, symtom och dess orsaker – Erfarenhet & Evidensbaserad kunskap.
  • Hjärtat & Hjärna – Ny forskning om intuition och intellekt

Skräddarsydda föreläsningar

Yvonne håller föredrag och workshops både i Sverige och utomlands, och hennes samlade erfarenheter har t.ex. resulterat i följande tre tankeväckande föredrag – Din unika kroppskod , Lycka och Harmoni, Mag & tarmbalans och Bli din egen doktor.
Skräddarsydda föredrag anspassas efter behov.

Genom att öka förståelsen om individen, helhetens betydelse och vår egen möjlighet att påverka hälsan, upptäcks nya dimensioner och insikter.

Föredragen hålls bl a på företag för att bidra till bättre hälsa, mindres stress och ökad prestationsförmåga. Yvonne anlitas också av enskilda grupper, som idéinspiratör på resor och klassisk föredragshållare i olika friskvårdssammanhang.

Intresseanmälan till